Důležitá telefoní čísla

Důležité telefonní čísla

 
IZS
Integrovaný záchranný systém
112
 
HZS
Hasičský záchranný sbor
150
 
ZZS
Zdravotní zachraná služba
155
 
POLICIE
Policie České republiky
158