Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu a větví přes vozovku, směru od Boršice u Blatnice na Hluk. Jednotka provedla odstranění za pomocí motorové pily, po odklizení se vrátila zpět na základnu.
Strojník - Jaroslav Zlomek, Velitel -  Michal Vlk, členové - Martin Pomykal, Milan Nožička,Miroslav Janků

 
 
 
 

Požár pole v obci Blatnička 04. 08. 2016 v 14:42 hodin byl jednotce vyhlášen operačním střediskem poplach. Na místo vyjela CAS 30 v počtu sedmi členů. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že požár zasáhl plochu cca 300 x 100 m. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Zasahující jednotky : PS Veselí nad Moravou, SDH Hrubá Vrbka, SDH Lipov, SDH Velká nad Veličkou, SDH Boršice u Blatnice

 
 
 
 

03.05.2016 - Čištění komunikace

Na vyžádání KOPIS vyjela jednotka ve 20:43 hod. na místo hlášené události. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vlivem bouřky a silného deště došlo k naplavení recyklátu, hlíny a kamení z nezpevněné účelové komunikace na hlavní komunikaci po délce asi 30 m .Za použití lopat a smetáků  byl velký nános odklizen a poté celá komunikace spláchnuta vysokotlakým proudem. Po celou dobu jsme prováděli řízení dopravy.

8.4.2016 - Planý poplach

I takovéto to může býti:

Na vyžádání KOPIS jsme v 8:48 vyjeli na hlášený požár, po příjezdu na místo události jsme zjistili, že se jedná o planý poplach.

14.10.2015 - Požár osobního automobilu

Dne 14.10. 2015 byl vyhlášen poplach, jednalo se o požár osobního automobilu v obci Blatnice. po příjezdu k zzásahu a konzultaci s velitelem HZS JMK se hasiči vráti li zpět na základnu.

 

Dne 5.8.2015 v odpoledních hodinách jsme byli zavoláni k požáru travního porostu nedaleko od naší hasičské zbrojnice. Zásahu velel  M. Pomykal, strojník R. Trojek.


 
 
 
 
 

Dne 18.7.2015 byl vyhlášen poplach. Jednalo se o požár pole na dolní Jasenové, nedaleko větrolamu. Hořelo strničtě, ale i obilí. Celý zásah znesnadňoval vítr, který oblast požáru velmi rychle rozšiřoval. Zásahu se zůčastnili Vít Prachař, Roman Trojek, Martin Pomykal, David Minařík, Radim Sokol, Jan Mareček, Milan Nožička, David Režňák, Miroslav Jankú. K zásahu přijely jednotky z Uherského Brodu, Nivnice, Hluku a Vlčnova.


 
 
 
 
 

22.11.2014 - Požár komínu

Dne 22.11.2014 byl vyhlášen v 23:54 požární poplach. Jednalo se o požár komínu v obci Blatnička. K zásahu přijela naše jednotka jako druhá. Po konzultaci s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. Zásahu se zúčastnilo 5 osob.

Dne 7.2.2014 nám byl v 12:08 vyhlášen poplach. Jednalo se o požár travního porostu nad pálenicí. K zásahu dojeli: J. Bartoň(Velitel), M. Vlk (Strojník), M. Pomykal a D.Režňák (hasiči). Na hasení bylo použito vysokotlaku, a tak ve 13:00 byl zásah ukončen a jednotka se vrátila na základnu.


 
 
 
 
 
 

V 13:55 byl vyhlášen poplach. Jednalo se o nenahlášené páleni za obcí u myslivecké chaty v težce přístupném terénu. Průzkumem bylo zjištěno, že se zde konají likvidační práce po těžbě dřeva. Velitel zásahu HZS stanice Uherský Brod rozhodl o ukončení zásahu, tak jsme se v 15:20 vrátili zpět na základnu. Velitel - Trojek D., Strojník - Vlk M., Hasiči - Pomykal M., Bartoň J., Nožička J., Nožička M.


 
 
 

7.7.2013 - Technická pomoc - dohašení požářiště

Dne 7.7.2013 v 15:45 hodiny byl vyhlášen požární poplach k dohašení spáleniště, které se nacházelo mezi obcemi Boršice u Blatnice a Slavkov. U spáleného prostoru, které se snažil zahasit kolem projíždějící řidič malým hasícím přístrojem hrozilo, že se oheň vzhledem k suché posečené trávě znovu rozhoří. Na místo vyjelo 5  členů SDH Boršice u Blatnice a vozidlem DAF 180-65 ATI (CAS 30 S1R) a doutnající spáleniště bylo zahaseno jedním vysokotlakým proudem.

(Pomykal M. -velitel zásahu, Trojek R. - strojník, Zlomek J. - hasič, Nožička M. - hasič, Nožička J. - hasič

2013-07-07-16-04-59

2013-07-07-16-05-14

5.7.2013 - Pátrání po pohřešované osobě

Dne 5.7.2013 v 10:45 hodin byla svolána zásahová jednotka SDH operačním střediskem HZS Zlínského kraje, aby pomohla pátrat po pohřešované nemocné osobě v obci Dolní Němčí. Zásahu se účastnilo 8 členů SDH Boršice u Blatnice. Vyjelo zásahové vozidlo DAF 180-65 ATI. Osoba byla následně v 12:05 hodin téhož dne v pořádku nalezena. Pátrání se zůčastnilo 10 jednotek hasičů, 3 policejní psy a přivolán byl rovněž vrtulník Policie ČR s termovizí, který právě monitoroval pouť na Velehradě.

Dsc_0519

Dsc_0521

2013-07-05-11-12-27

2013-07-05-11-12-33

2013-07-05-11-12-45

21.5.2012 - Požár Trávy

Dne 21.5.2012 v 18:55 byl vyhlášen poplach,jednalo se o požár trávy a klestí o rozloze 10 x 5m. Požárem nedošlo ke škodě.Výjezdu se účastnilo 10 členů SDH Boršice u Blatnice

Dne 18.4.2012 v 11:53 jsme vyjížděli k požáru trávy v obci.Výjezdu se účastnili 4 členové SDH Boršice u Blatnice


 
 

Dne 25.3.2012 v 12:19 byl vyhlášen poplach jednalo se o požár trávy mezi obcemi Boršice u Blatnice-Hluk (v části Babí Hory) výjezdu se účastnilo 9 členů SDH Boršice u Blatnice


 
 
 
 

10.1.2012 - Pátrání po nezvěstné osobě

Dne 10.1.2012 jsme byli povoláni na hledání 8leté školačky do Vlčnova.Školačka byla nalezena již před příjezdem naší jednotky.Zásahu se účastnilo 13 členů SDH Boršice u Blatnice.

30.9.2011 v 17:59 jsme vyjeli k požáru strniště na jednom z polí v místní obci. Za pomocí plovoucího čerpadla, 2ks h.B a 2ks h.C jsme požár ihned zlikvidovali. Požárem nedošlo k poškození majetku.


 
 
 

25.6.2011 - Pátrání po ztraceném dítěti

Dne 25.6.2011 byl vyhlášen v 3:45 poplach. Naše jednotka vyjela k pátrání po ztraceném školákovi. Společně s policií ČR jsme postupně prohledávali lesy nad Boršicemi a v 4:30 byl zásah zdárně ukončen. Zásahu se účastnilo 5 členů SDH Boršice u Blatnice.

Dne 22.12.2010 v 14:45 byl  vyhlášen poplach,v 14:57 naše jednotka vyjela k čištění komunikace do Blatničky. Směrem od vinárny jsme postupně za pomocí plovoucího čerpadla splachovali cestu asi 150m.V 17:00 se naše jednotka vrátila zpět na základnu. Zásahu se účastnili 4 členi SDH.