Historie

Vážený čtenáři. V tomto článku bych Tě chtěl seznámit s našim sborem. Sbor dobrovolných hasičů vznikl v naší obci 2.února 1912 jako ochrana před požáry, které v té době byly dosti častým jevem. Tehdejších 15 členů hasičského sboru nemělo vůbec jednoduchou práci. Časté požáry (až 10 za rok) a primitivní hasící vybavení znemožňovalo účinně zasahovat proti zhoubným požárům.

Postupem času se technické vybavení hasičů zdokonalovalo a v roce 1983 se do řad hasičů hlásilo 43 členů a do jejich moderního vybavení patřil např. nový požární vůz AVIA 30.

V srpnu roku 1997 postihly náš okres katastrofální záplavy a naší hasiči se aktivně podíleli na ochraně majetku a zdraví obyvatel z postižených oblastí. V Uherském Hradišti pomáhali stavit protipovodňové bariéry, čerpali vodu ze zatopených sklepů, evakuovali pacienty ze zatopené nemocnice a obyvatele Domova důchodců. V noci pak pomáhali chránit postižené domy před rabováním. Pro všechny hasiče to byl jistě jeden z nejtěžších měsíců v jejich životech.

Po povodních nastal částečný útlum a činnost se na tři roky téměř zastavila. V roce 2001 došlo k oživení našich aktivit. V létě jsme se zúčastnili hasičské soutěže ve Vlčnově a i když jsme vinou nezkušeností nevyhráli, zanechali jsme tam díky bojovnosti velmi dobrý dojem.

V lednu roku 2002 proběhla volba nového vedení sboru a jejího starosty p.Romana Trojka a počet členů se z původních devíti začal prudce zvyšovat tak, že v současné době máme 30 členů a 4 členky. Abychom získali finance na náš další rozvoj, zejména na údržbu a nákup hasící techniky, začali jsme pořádat taneční zábavy pro mladé lidi a od roku 2001 jsme obnovili tradici hasičských plesů, které si u stále většího počtu lidí získávají oblibu.

Ve spolupráci s Obecním úřadem se brigádní činností podílíme na zvelebování obce a jejího okolí. Jako příklad bych uvedl opravu Mořského oka v Hradišťském lese nebo čištění kanálů v obci. Z kulturních akcí vzpomenu na loňské oslavy 90.let vzniku boršického hasičského sboru, spojené se slavnostním vysvěcením znaku a praporu obce, nebo organizování Okresní hasičské soutěže v požárním útoku. Tato soutěž proběhla na místním hřišti 8.června.2002 a zúčastnily se jí týmy z Březové, Strání, Vlčnova, Dolního Němčí, Hluku a Boršic u Blatnice. V této konkurenci jsme se umístnili na pěkném 4.místě a byli jsme pochváleni za skvělou organizaci této akce.

V létě roku 2002 vypukly v Boršicích dva požáry. Bohužel jsme při jednom z nich, kdy hrozilo vznícení Panského lesa, nemohli aktivně zasáhnout. Nedisponujeme totiž hasičskou cisternou, která v tomhle případě byla vysoce nutná. Proto naše úsilí chceme v budoucnu zaměřit na nákup cisterny a požární stříkačky PS 12, neboť našim prvořadým úkolem je chránit majetek a zdraví spoluobčanů a bez základního vybavení jsme nuceni pouze pasivně přihlížet vzniku živelných katastrof.

Mezi naše další cíle patří dodělání a strojní vybavení nové hasičské zbrojnice tak, abychom v integrovaném záchranném systému postoupili z páté výkonnostní třídy do třetí. Rovněž chceme rozšířit naše řady, zvláště mladými lidmi, a vytvořit konkurenceschopný tým, se kterým bychom důstojně reprezentovali naši obec v okresních soutěžích. A samozdřejmě budeme i nadále pokračovat v brigádních a kulturních akcích v naší obci.

Josef Źufánek