27.6.2009 v 16:55 byl vyhlášen poplach.K vůli silnému přívalovému dešti  byla  zatopena opět silnice u hřbitova  a  postupně se zaplavovala  i hlavní silnice.Náše jednotka proto okamžitě zajistila otevření deklů od kanálů,aby voda lépe odtékala,dále zabezpečila domy  před případným zaplavením a  vyčerpala sklep u č.p 228(za pomocí kalového čerpadla) .Po celkovém uklidu byl náš sbor požádán o uklizení cesty  směrem na Blatničku a  dalších cestách v Blatničce.Směrem na Blatničku nad kopcem sv.Kateřiny jsme odklidili z cesty  suť, která bránila v provozu a  o pár set metrů dál jsme  provedli pročištění odtokových koryt,protože se  všechna voda z vinohradu valila na silnici.Po příjezdu do Blatničky byla nalezena znečištěná silnic směrem na vinárnu.Provedli jsme očištění silnice a  zajistili jsme  pytle  a písek ,které jsme naplnili a rozvezli před domy kde hrozilo možné zaplavení.Na konec byla ještě vytažena 3m kláda z potoka.V 21:00 jsme  přijeli zpět do Boršic,kde jsme  ještě pročistili odtokové koryto a v 21:30 byl výjezd ukončen. Výjezdu se účastnilo 12 členů SDH Boršice u Blatnice.