Dne 31.5. byla vypuštěna a  očištěna hasičská nádrž.