Dne 13.8.2009 jsme byli požádáni do Blatničky o pomoc při čištění  tenisového kurtu.Po roztažení hadic a zapojení hydrantu jsme zjistili že tlak  místní vody je slabý,tak jsme museli  použít benzínové čerpadlo které jsme připojili (savicí) na hydrant a tím jsme zvýšili tlak.