Víkend strávený společně s hasiči z Bzinec pod Javorinou u nás na zbrojnici.